Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad  PPN Cargo OÜ  klientide (edaspidi Klient) ja PPN Cargo OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Müüja vahelisi suhteid Müüja hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.4. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.ppncargo.ee.  Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a. kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5. Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte, nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värvi/materjali valikud esitatud tootevaates. Tootepiltidel olev värvitoon ei pruugi 100% vastata tegelikkusele ja võib sõltuda arvuti konfiguratsioonidest.

2. Hinnakiri

2.1. Müüja poolt müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma postikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%. 

2.2. Postikulu kuvatakse kliendile ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

2.3. Postikulu sõltub tellitava kauba suurusest, kulleri valikust (kulleri hinnakirjast).

2.4. Klient kannab kõik arve tasumisega seotud kulutused.

3. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida nuppu „Kassa“

3.3. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi

3.4. Enne „Vormista tellimus“ nupule vajutamist on võimalik Kliendil tellimust muuta.

3.5. Tellimus loetakse esitatuks kui Kliendile on saadetud e-mailile tellimuse kinnitus koos tellimuse numbriga.

3.6. Müügileping (edaspidi Leping) loetakse sõlmituks, st tellimuse täitmist alustatakse, juhul kui Klient on kolme tööpäeva jooksul tasunud 100% tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuulunud summast Müüja arvelduskontole, kui pole kokku lepitud teisiti.

4. Tarneaeg

4.1. Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul kui 100% tellimuse summast on laekunud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja laekumise vahele jäävate päevade võrra.

4.2. Müüja kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.

4.3. Pärast seda kui Kliendi tellimus on Müüjale saabunud ja komplekteeritud, antakse kaup üle kullerile ning toimetakse kokkulepitud ajal tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

4.4. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Müüjat koheselt.

5. Pretensioonide esitamise aeg ja kord

5.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

5.2. Toote defekti ilmnemisel kohustub Klient koheselt teavitama Müüjat probleemist e-posti aadressil info@ppncargo.ee ning esitama järgmise informatsiooni:

- nimi ja kontaktandmed;

- toote puudus (defekti kirjeldus, fotod)

- tellimuse nr.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

5.3. Peale pretensiooni esitamist kohustub Müüja Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 2 päeva jooksul.

5.4. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata Müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

5.5. Puudusega toote/detaili asendamise korral on Müüjal õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili  tagastamist. Müüja kannab toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja Müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda Müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

5.6. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui Müüja keeldub õigustamatult toote  parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote  parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.

5.7. Müüja ei vastuta:

- Kliendi süül või hoolimatusest tekkinud toote kahjustumise eest;

- defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

- toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.